ยินดีต้อนรับสู่... องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง

ข้อมูลทั่วไป
           องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภอเขาฉกรรจ์ ประมาณ 11 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 263.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 164,675 ไร่
           องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายพุธ ตุ่นผักแว่น กำนันตำบลพระเพลิง เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง คือ นายกิตติ ปักครึก เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง พ.ศ.2544-2548 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน คือ นายกิตติ ปักครึก
พื้นที่รับผิดชอบ
           องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง มีพื้นที่ในความรับผิดชอบโดยประมาณ 263.48 ตารางกิโลเมตร (164,675 ไร่) จำนวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ พ.ศ.2560
ประกาศรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อมูลตำบลโดยละเอียด จำนวน 91 หน้า คลิกที่นี่.....


คสุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานแสดงผลการดำเนินงานงวดเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559
รายงานแสดงผลการดำเนินงานงวดเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม-มีนาคม 2560

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลพระเพลิง ปี พ.ศ.2559
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพระเพลิง

ข้อมูลตำบลพระเพลิง
มุมร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศ ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุก
เกินกว่าที่ได้กำหนด
อ่านรายละเอียดที่นี่....
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเขาจันทร
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,500 ซีซีจำนวน1 คัน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างสวนสุขภาพพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 18
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาของแต่ละโครงการ
ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาของแต่ละโครงการ
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการจัดชื้อจักจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบหอถังเล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ-หมู่ที่-4-ตำบลพระเพลิง
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบหอถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ-หมู่ที่-15-ตำบลพระเพลิง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลพระเพลิง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลพระเพลิง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลพระเพลิง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลพระเพลิง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลพระเพลิง
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ต.พระเพลิง
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.พระเพลิง
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ต.พระเพลิง
ประกาศ ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าผักชี-โนนน้ำอ้อม ม.6 ต.พระเพลิง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสวนปลา ม.2 ต.พระเพลิง
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางชนิดผิวทาง AC แอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ 3
โครงการสอบราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ 6
โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านพระเพลิง
โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านเขานันทา
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารคัดแยกหน่อไม้ฝรั่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านโนนสมพรสามัคคี
โครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านโนนสมพรสามัคคี
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.ไทรทอง หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 19 ซอยบ้านผู้ช่วยวิน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 19 ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายคุ้มนครนายก
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 ซอยหลังโรงปุ๋ยอามิ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อบต.
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเทลาน คสล.ด้านข้างสำนักงาน อบต.
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารพร้อมป้ายชื่อ ศพด.ท่าเต้น
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบหอถังสูงรูปถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ศพด.บ้านท่าเต้น หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 สายซอยบ้านตาพาด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารสถานีอนามัยนาคันหัก หมู่ที่ 2
รายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม- ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2558
รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2558
รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2558

ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 12 ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านซับมูล-นาคันหัก
ประกาศก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ-ครุภัณฑ์ สถานีอนามัยนาคันหัก

ประกาศสอบราคาปรับปรุงหลังคา
ศูนย์เด็กเล็กบ้านไทรทอง/ศผด.พระเพลิง

  ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.17
ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.5
  ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างลานกีฬา ม.2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.11
  ประกาศสอบราคาปรับปรุงก่อสร้าง คสล.ม.2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.14
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ม.5 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.15 สายที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ม.18 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 สายที่ 1
โครงการก่อสร้างยกรูปถนนดิน ม.10 โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.16
โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการอนามัยนาคันหัก ม.2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอนามัย ม.2
โครงการขุดลอกคลองไดข้าวสาร ม.9 โครงการขุดลอกคลองไทรน้อย ม.16
โครงการจัดจ้างรถบัสดูงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สถานีอนามัย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสถานีอนามัย โครงการซ่อมแซมบ้านพักสถานีอนามัย ม.2
โครงการติดตั้งกล้องCCTV 4 จุด โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7
โครงการปรังปรุงภูมิทัศน์สถานีอนามัย โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน ม.9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.พระเพลิง
โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.12 โครงการปรับปรุงสถานีอนามัย ม.2
โครงการปรับปรุงหลังคา ศพด.ไทรทอง โครงการปรับปรุงหลังคา สพด.พระเพลิง
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.2 โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.ท่าเต้น ม.9
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์
โครงการสอบราคาติดตั้งกล้องCCTV 10 ชุด โครงการสอบราคาลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.13
โครงการสอบราคาซื้อโอ่งน้ำคอนกรีต โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอนามัย ม.2
ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยนาคันหัก 2 ชั้น
รายละเอียดจัดจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยนาคันหัก 2 ชั้น
ประกาศสอบราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 12ี่  
 รายละเอียดก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล หมู่ที่ 12
 
จดหมายข่าว เว็ปบอร์ด สมุดเยี่ยม

   

 
เปิดสอบวันนี้
 
 
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


             เว็ปไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาและอัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด บางส่วนอยู่ในระหว่างเตรียมข้อมูล ถ้าท่านคิดว่าส่วนไหนน่าจะลงข้อมูลอะไรไ้ด้โปรดแจ้งทางเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งการดำเนินการในส่วนต่างๆ จะพยายามให้เป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับข้อมูลช่าวสารจากทางเว็ปไซต์ของเราเกิดประโยชน์สุงสุด
                webmaster sa
        

ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 12 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
โทร.037-541239   โทรสาร 037-541239


จำนวนผู้เยี่ยมชม


 

นายกิตติ ปักครึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล